Nařízení ze dne 30.8.1973 o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs

1.10.1973 | Sbírka:  108/1973 Sb. | Částka:  30/1973ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
108/1973 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 30. srpna 1973
o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje bankovkami po 500 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Štrougal v.r.