Zákon ze dne 18.10.1973, kterou se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

30.10.1973 | Sbírka:  125/1973 Sb. | Částka:  33/1973ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 60/1988 Sb.
125/1973 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. října 1973,
kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
V § 19 se vypouští odstavec 2.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.
Korčák v. r.