Redakční sdělení ze dne 12.11.1973 o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, ve slovenském vydání

12.11.1973 | Sbírka:  147/1973 Sb. | Částka:  35/1973ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 104/1973 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
147/1973 Sb.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskových chyb
1. ve vyhlášce Federálního statistického úřadu č. 80/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky, slovenského vydání
2. ve vyhlášce Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, slovenského vydání
1. V § 14 odst. 1 vyhl. č. 80/1973 Sb. je v třetím řádku zdola chybně vytištěno "...použiť na dlhšie spracovanie."; správně má být "...použiť na ďalšie spracovanie.".
2. V § 20 odst. 6 vyhl. č. 104/1973 Sb. je v druhém řádku zdola chybně vytištěno "...sú podľa schválenej projektovej dokumentácie..."; správně má být "..nie sú..."; v § 43 odst. 1 písm. g) je chybně vytištěno "stavebné cenníky"; správně má být "stavebné denníky".
Redakce