Vyhláška ze dne 26.2.1974, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb. o organizaci bytového hospodářství národních výborů

28.3.1974 | Sbírka:  26/1974 Sb. | Částka:  3/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb., 1/1963 Sb.
Aktivní derogace: 80/1963 Sb.
26/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 26. února 1974,
kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 2 písm. b) a § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, ve znění § 6 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů, a ve spojení s ustanovením § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona ČNR č. 147/1970 Sb.:
§ 1
Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Jung v. r.