Vládní nařízení ze dne 22.3.1923, jímž se doplňují některá ustanovení branných předpisů

31.3.1923 | Sbírka:  55/1923 Sb. | Částka:  24/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 269/1921 Sb.
Pasivní derogace: 141/1927 Sb.
55/1923 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. března 1923,
jímž se doplňují některá ustanovení branných předpisů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n.:
Článek I.
§ 99 (1) a) branných předpisů (vládní nařízení ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. a n.) se doplňuje takto:
Vyžaduje-li toho potřeba branné moci, může ministerstvo národní obrany stanoviti pro třetí cvičení v záloze (v sedmém roce I. zálohy) délku čtyřnedělní; v tom případě bude čtvrté cvičení (v devátém roce I. zálohy) trvati pouze dvě neděle. Ministerstvo národní obrany může krom toho, pokud toho potřeba branné moci bude vyžadovati, stanoviti termíny, kdy má mužstvo I. zálohy býti povoláno na cvičení, odchylné od termínů uvedených v tomto odstavci.
Článek II.
§ 102 (1) branných předpisů (vládní nařízení ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. a n.) se doplňuje takto:
Ministerstvo národní obrany může, pokud toho potřeba branné moci bude vyžadovati, důstojníky I. zálohy povolati na cvičení v termínech odchylných od termínů uvedených v tomto odstavci.
Článek III.
§§ 101 a 104 branných předpisů (vládní nařízení ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. a n.) doplňují se novým odstavcem (12), pokud se týče (7) tohoto znění:
Vyžaduje-li toho potřeba branné moci, může býti ve zvláště mimořádných případech povolání na cvičení osob v tuzemsku se zdržujících provedeno z rozkazu ministerstva národní obrany vyhláškou; náklady s tím spojené jdou na vrub rozpočtu vojenské správy.
Článek IV.
Nařízení toto, jehož provedení ukládá se ministru národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry, nabírá účinnosti dnem vyhlášení.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Bechyně v. r.
Habrman v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kállay v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.