Výnos ze dne 22.2.1974 o zřízení státní přírodní rezervace "Krkavčina"

31.5.1974 | Sbírka:  3606/74 | Částka:  8/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 395/1992 Sb.
3606/74
Výnos
o zřízení státní přírodní rezervace "Krkavčina", kat. území Ostrovec, osada Dědovice, okres Písek, kraj Jihočeský
Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974, čj. 3606/74 byla zřízena státní přírodní rezervace "Krkavčina" podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a to k ochraně reliktního boru na silikátovém podloží, s výskytem medvědice léčivé (Arctostaphyles uvaursi).
Státní přírodní rezervace se rozprostírá v okrese Písek, v kat. území Ostrovec, osady Dědovice, na parcelách č. 400 (část), 440, 445 (část), v obvodu lesního závodu Písek, v polesí Vlastec, les. odděl. 3 b1, b2, e1, e2, o celkové výměře 5,53 ha. Vymezení bylo provedeno podle lesního hospodářského plánu platného na decenium 1970-1979.
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně, jakož i mapy jsou uloženy u Okresního národního výboru v Písku, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.