Vyhláška ze dne 20.11.1974 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského

27.11.1974 | Sbírka:  114/1974 Sb. | Částka:  21/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
114/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 20. listopadu 1974
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:
§ 1
(1) K 100. výročí narození slovenského básníka Janka Jesenského se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s opakujícím se vlisem vlnovky a hvězdičky.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, v opise zleva v neuzavřeném kruhu je název státu" ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50,- Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem. Pod zkratkou "Kčs" je stylizovaný lipový lístek.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je portrét Janka Jesenského. Jeho jméno "Janko Jesenský" je umístěno v opisu vlevo od portrétu. Vpravo od portrétu jsou v opisu letopočty "1874-1974". Autorem návrhu na pamětní stříbrnou padesátikorunu je akademický sochař Jaroslav Štursa, jehož značka "Š" je umístěna pod portrétem.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince