Zákon ze dne 23.3.1976, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů

29.3.1976 | Sbírka:  25/1976 Sb. | Částka:  4/1976ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 60/1988 Sb.
25/1976 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 23. března 1976,
kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
V § 12 odst. 1 se vkládá za slovem "archivnictví" spojka "a" a vypouštějí se slova "a civilní obranu".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.
Korčák v. r.