Vyhláška ze dne 14.4.1976 o vydání památných stříbrných stokorun ke 100. výročí úmrtí Janka Krále

3.5.1976 | Sbírka:  47/1976 Sb. | Částka:  8/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
47/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 14. dubna 1976
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí úmrtí slovenského básníka Janka Krále se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je nápis " * BÁSNIK * REVOLUCIONÁR *" provedený vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "100 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem.
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je pravý profil Janka Krále. Jeho jméno "JANKO KRÁĽ" je umístěno v opise vpravo od portrétu. Vpravo dole vedle portrétu jsou ve dvou řádcích letopočty "1876 1976". Autorem návrhu na pamětní stříbrnou stokorunu je akademický sochař Andrej Peter, jehož iniciály "AP" jsou umístěny po levé straně portrétu.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince