Vyhláška ze dne 18.5.1977 o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977

23.5.1977 | Sbírka:  33/1977 Sb. | Částka:  10/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 101/1993 Sb.
33/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 18. května 1977
o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Dnem 1. července 1977 se vydávají do oběhu mince po 5 haléřích vzoru 1977 (dále jen "pětihaléře").
§ 2
(1) Pětihaléře se razí ze slitiny hliníku a hořčíku. Hmotnost (váha) pětihaléře je 0,75 g. Průměr pětihaléře je 16,2 mm, jeho hrana je hladká.
(2) Při ražbě pětihaléřů je dovolena odchylka v hmotnosti (váze) nahoru i dolů 25/1000.
(3) Na líci pětihaléře je státní znak Československé socialistické republiky, v opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Rok výroby je uveden pod státním znakem dole.
(4) Na rubu pětihaléře je označení hodnoty velkou číslicí "5" a písmenem "h" pod ní. Uprostřed nad číslicí "5" je umístěna pěticípá hvězda. Autorem návrhu na pětihaléř je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna vlevo od písmene "h" těsně pod číslicí "5".
§ 3
Mince po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962 zůstávají nadále dočasně v oběhu.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér, CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince