Vyhláška ze dne 21.9.1977 o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961

3.11.1977 | Sbírka:  66/1977 Sb. | Částka:  22/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 131/1961 Sb., 45/1953 Sb.
66/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 21. září 1977
o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Mince po 10 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a názvem státu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1961 s novým státním znakem a názvem státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. prosince 1977.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1978 do 30. června 1978 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1978 do 30. listopadu 1978 včetně jen pobočky Státní banky československé.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
2) Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.