Výnos ze dne 19.10.1977, kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Československá keramika

15.12.1977 | Sbírka:  28/1977 | Částka:  26/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.