Vyhláška ze dne 29.12.1977 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun ke 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého

30.12.1977 | Sbírka:  105/1977 Sb. | Částka:  31/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
105/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 29. prosince 1977
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha (hmotnost) padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, hrana je vroubkovaná.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva ve dvou neuzavřených kruzích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem.
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je portrét Zdeňka Nejedlého v pravém profilu. Jeho jméno "ZDENĚK NEJEDLÝ" a letopočty "1878-1978" jsou umístěny ve dvou řádcích pod portrétem. Autorem návrhu na pamětní stříbrnou padesátikorunu je akademický sochař Petr Formánek, jehož značka "F" je umístěna pod vlevo od dolního okraje límce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince