Vládní nařízení ze dne 7.8.1923 o vydání pětníků měny československé

10.8.1923 | Sbírka:  166/1923 Sb. | Částka:  73/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 195/1922 Sb.
Prováděcí: 167/1923 Sb.
Pasivní derogace: 267/1941 Sb.
166/1923 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. srpna 1923
o vydání pětníků měny československé.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 22. června 1922, č. 195 Sb. z. a n., o ražbě dalších drobných mincí:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uveřejněné zároveň s čís. 167 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček pětníky měny československé.
§ 2.
Těchto pětníků (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 5 milionů Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.