Výnos ze dne 24.10.1980 o doplnění a změnách jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků

30.1.1981 | Sbírka:  2754/80-032-1504 | Částka:  2/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., 1687/84-41