Výnos ze dne 30.1.1981 o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací

15.6.1981 | Sbírka:  209/81-03 | Částka:  13/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.