Vládní nařízení ze dne 17.1.1924 o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.)

19.1.1924 | Sbírka:  16/1924 Sb. | Částka:  8/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 17/1924 Sb.
Pasivní derogace: 91/1931 Sb.
16/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 17. ledna 1924
o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.).
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uveřejněné zároveň s č. 17 Sb. z. a n. u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček nové státovky na pět set korun československých s datem 6. října 1923 (tvaru II.).
§ 2 .
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.