Vládní nařízení ze dne 17.1.1924 o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé

23.1.1924 | Sbírka:  21/1924 Sb. | Částka:  10/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 94/1921 Sb.
Pasivní derogace: 110/1948 Sb., 18/1948 Sb.
21/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 17. ledna 1924
o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 1. března 1921, č. 94 Sb. z. a n., o ražbě drobných mincí:
Článek I.
§ 2 vládního nařízení ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb. z. a n., o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích, mění se takto:
Těchto drobných mincí (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 60 milionů Kč.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
Švehla v. r.,
Malypetra
Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.