Vyhláška ze dne 10.11.1981 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta

5.12.1981 | Sbírka:  106/1981 Sb. | Částka:  32/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
106/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 10. listopadu 1981
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí narození českého spisovatele Ivana Olbrachta se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky. Nad a pod státním znakem je v rozděleném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Uprostřed po stranách státního znaku je umístěno označení hodnoty, vlevo číslo "100", vpravo zkratka "Kčs".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Ivana Olbrachta v klobouku v levém tříčtvrtečním profilu. V opise vlevo nahoře je jeho jméno "IVAN OLBRACHT", vpravo dole ve dvou řádcích letopočty "1882 - 1982".
(3) Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je národní umělec Josef Malejovský, jehož značka "M" je umístěna na líci pod státním znakem uprostřed.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. ledna 1982.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince