Vyhláška ze dne 22.2.1924, jíž se doplňuje a opravuje seznam celních úřadů

4.3.1924 | Sbírka:  49/1924 Sb. | Částka:  27/1924ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 130/1923 Sb.
Pasivní derogace: 27/1952 Sb.
49/1924 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 22, února 1924,
jíž se doplňuje a opravuje seznam celních úřadů.
Seznam celních úřadů, vyhlášený vyhláškou ministerstva financí ze dne 26. dubna 1923, čís. 130 Sb. z. a n., doplňuje a opravuje se takto:
Nově zřízeny byly:
Vedlejší celní úřad II. tř. v Podspadech (pp. Javorina), silniční, podřízen finančnímu ředitelství v Levoči, na hranici k Polsku, celní silnice Jurgov- Podspady (zařaditi za post. číslo 192);
vedlejší celní úřad II. tř. v Tajtech (pp. Hajnačka), silniční, podřízen finančnímu ředitelství v Rimavské Sobotě, na hranici k Maďarsku, celní silnice Rona-Tajty (zařaditi za post. číslo 209);
vedlejší celní úřad II. tř. v Badalo (pp. Mačola), silniční, podřízen finančnímu ředitelství v Berehově, na hranici k Maďarsku, celní silnice Cseke-Badalo (zařaditi za post. číslo 241) a
odbočka v Novém Přerově, přičleněná k vedlejšímu celnímu úřadu v Novém Sídle (post. číslo 139), s oprávněním vedlejšího celního úřadu II. tř., silniční, na hranici k Rakousku, celní silnice Wildendürnbach-Nové Sídlo.
Odbočka vedlejšího celního úřadu v Eisendorfu (post. číslo 22) ve Švarcavě (dřívější pojmenování ve Švarcachu) přeměněna byla ve vedlejší celní úřad II. tř. (zařaditi za post. číslo 21).
Zrušeny byly:
Vedlejší celní úřad II. tř. v Liebensteině (post. číslo 32) a odbočka hlavního celního úřadu v Teplicích-Šanově na státním nádraží (Lesní brána) - (post. číslo 55).
Doplňky a změny:
Post. číslo 1: pojmenování odbočky pod d) změní se na: na horním nádraží v Bubnech;
post. číslo 6: u odboček I. a II. v třetím sloupci u V II připojí se *) a na téže stránce pod čarou se uvede poznámka: K č. 6: Odbočky I. a II. jsou oprávněny vyclívati cizozemské rostliny v pohraničním styku;
post. číslo 49: v příslušném sloupci vyznačí se čárkou, že celní úřad v Johanngeorgenstadtu jest oprávněn vyclívati rostliny vůbec a vlněnou přízi saz. čís. 223 a 224;
poznámku pod čarou k čís. 81 doplň v druhé řádce za slovy do 600 kg slovy: vlněnou česanou přízi s. č. 225a až 225d do čísla 45 metr. do 50 kg;
post. číslo 87: v třetím sloupci připojí se u H I a H II *) a na téže stránce pod čarou se uvede poznámka: K čís. 87: Přepravní řízení s odbočkou Georgswalde - silnice a naopak;
post. číslo 98: druhý sloupec jest doplniti: s opovědní a dodací stanicí v Hrádku nad Nisou - nádraží;
post. číslo 116: v příslušném sloupci vyznačí se čárkou, že celní úřad v Libavě jest oprávněn vyclívati rostliny vůbec;
post. číslo 130: v třetím sloupci u H II připojí se *) a na téže stránce pod čarou se uvede poznámka: K čís. 130: Jest oprávněn vyclívati pomocné látky a výrobky chemické výslovně nejmenované saz. čís. 622 podle ceny;
post. číslo 175: v pátém sloupci nahradí se slovo Křižanovice slovem Dedowitschhof;
post. číslo 177 a 184: v příslušných sloupcích vyznačí se čárkou, že celní úřad v Moravské Ostravě-Přívoze jest oprávněn vyclívati rostliny poštou dovážené a celní úřad v Českém Těšíně rostliny vůbec;
post. číslo 195: v třetím sloupci u V I připojí se *) a na téže stránce pod čarou se uvede poznámka: K čís. 195: Jest oprávněn vyclívati minerální oleje saz. čís. 178;
post. číslo 203: jako sídlo celního úřadu uvede se Hidasnemeti, kam byl celní úřad v Čány přeložen, a v pátém sloupci se uvede, že jest v Maďarsku;
post. číslo 208: u celního úřadu ve Svatém Králi jest v druhém sloupci slovo Tornala nahraditi slovem Štrkovec;
post. číslo 210: poznámku pod čarou k čís. 210 jest za slovem perhydrol doplniti slovy magnosterin, reetobaryt a ventrobaryt.
Ježto některé obce a osady byly pojmenovány ministrem vnitra na základě zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n., novými názvy, mění se seznam takto:
post. číslo 4: název Fichtava zaměň názvem Smrčná;
post. číslo 8: název Puchéř zaměň názvem Pohoří na Šumavě a znění ve Stříbrné Huti zněním ve Stříbrných Hutích;
post. číslo 9: název Cetvina zaměň názvem Cetviny;
post. číslo 11: název Konradov zaměň názvem Konrátov;
post. číslo 13: název Landstraßen zaměň názvem Silnice;
post. číslo 16: název železná Ruda zaměň názvem Městys Železná Ruda;
post. číslo 26: název Paulusbrunn zaměň názvem Pavlův Studenec;
post. číslo 27: název Prommenhof zaměň názvem Broumov, okres Planá, a název Chodova Planá názvem Chodová Planá;
post. číslo 28: název Starý Kinšperk zaměň názvem Starý Kynšperk;
post. číslo 35: název Neuhausen zaměň názvem Nové Domy;
post. číslo 40: název Voitersreuth zaměň názvem Vojtanov a název Fleissen názvem Plesná;
post. číslo 41: název Fleissen zaměň názvem Plesná;
post. číslo 58 a 59: název Bastiansperk zaměň názvem Hora Svatého Šebestiána;
post. číslo 67: název Voitsdorf zaměň názvem Fojtovice;
post. číslo 79: název Thomasdorf zaměň názvem Tomášov;
post. číslo 80 a 81: název Dolní Einsiedel zaměň názvem Dolní Poustevna;
post. číslo 84: název Hanšpach zaměň názvem Haňšpach;
post. číslo 85: název Rosenhain zaměň názvem Rožany;
post. číslo 86: název Fugava zaměň názvem Fukov;
post. číslo 87, 88 a 89: název Georgsvalde oprav na Georgswalde;
post. číslo 90: název Horní Hennersdorf zaměň názvem Horní Jindřichov;
post. číslo 94: názvy Dolní Lichtenwald a Velký Mergenthal zaměň názvy Dolní Lichtenvald a Mařenice;
post. číslo 95: názvy Schanzendorf a Krumpach zaměň názvy Valy a Krompach;
post. číslo 101 a 105: název Frýdland zaměň názvem Frýdlant;
post. číslo 110: název Dolní Wurzelsdorf zaměň názvem Dolní Kořenov;
post. číslo 118: název Merklovice zaměň názvem Zdoňov;
post. číslo 141: název Hrušovany u Znojma zaměň názvem Hrušovany nad Jevišovkou.
Podle toho jest též doplniti a opraviti abecední seznam.
Bečka v. r.