Vyhláška ze dne 15.4.1982 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec

11.5.1982 | Sbírka:  54/1982 Sb. | Částka:  10/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
54/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 15. dubna 1982
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědí, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky. Pod ním ve čtyřech řádcích je označení hodnoty "Kčs 100" a název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Po stranách a dole při okraji mince jsou stylizované lipové lístky.
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je osobní vůz tažený dvěma koňmi po kolejích koněspřežné železnice. Nad ním je v opisu text "KONĚSPŘEŽNÁ ŽELEZNICE". Pod kolejemi je ve dvou řádcích text "ČESKÉ BUDĚJOVICE LINEC 1832 - 1982". Autorem návrhu mince je akademický sochař Ladislav Kozák, jehož značka "LK" je umístěna dole při okraji mince.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. června 1982.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince