Vyhláška ze dne 26.11.1982, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.

22.12.1982 | Sbírka:  183/1982 Sb. | Částka:  37/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 66/1973 Sb., 45/1964 Sb.
Pasivní derogace: 258/1995 Sb.
183/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 26. listopadu 1982,
kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku:
Čl.I
Vyhláška č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky č. 66/1973 Sb., se mění takto:
§ 18 a § 19 se vypouštějí.
Čl.II
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb. se zrušuje.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.
Ministr:
Dr. Kašpar v. r.