Redakční sdělení ze dne 10.11.1982 o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují se některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání a 2. v zákonu o rodině č. 66/1983 Sb. (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.), v českém vydání

11.7.1983 | Sbírka:  71/1983 Sb. | Částka:  14/1983ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 66/1983 Sb., 131/1982 Sb.
71/1983 Sb.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskových chyb
1. v zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání a
2. v zákoně o rodině č. 66/1983 Sb. (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.), v českém vydání
1. a) bod 12. - § 132a odst. 1 má správně znít:
"(1) Kto s vecou nakladá ako so svojou a so zreteľom na všetky okolnosti je dobromyseľný, že mu vec patrí, má - pokiaľ nie je ustanovené inak - obdobné práva na ochranu, aké má vlastník veci."
b) bod 18. - V § 149 odst. 4 na konci první věty má být místo nesprávného slova "používa" správně použito slova "užíva".
c) bod 25. - V § 221 odst. 1 v první větě má být místo nesprávného výrazu "...iba ak by tomu bránili..." správně použito výrazu "...ledaže by tomu bránili...".
d) bod 26. - V § 230 odst. 3 část věty za středníkem má správně znít: "ak od zmluvy bez zbytočného odkladu neodstúpi, je povinný zaplatiť organizácii novú cenu, ledaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutého času vykonania služby."
e) bod 43. - § 453a odst. 1 první věta má správně znít:
"Ak sa vlastník veci dopustil takého protiprávneho konania, ktorým se trvale zbavil možnosti vec obvyklým spôsobom užívať, pripadá vec do vlastníctva štátu, pokiaľ je v rozpore so záujmom spoločnosti, aby vlastník s vecou ďalej nakladal."
2. § 62 odst. 1 má správně znít:
"(1) Uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů, může generální prokurátor, vyžaduje-li to zájem společnosti, podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti."
Redakce