Vyhláška ze dne 17.8.1983 o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla

24.9.1983 | Sbírka:  98/1983 Sb. | Částka:  21/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
98/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 17. srpna 1983
o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí otevření Národního divadla se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny") a pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku, pětisetkoruny ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 9 g, pětisetkoruny 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, pětisetkoruny 40 mm. Hrana stokoruny je vroubkovaná, na hraně pětisetkoruny je plastický třikrát se opakující nápis "NÁROD SOBĚ" a tři dvojice lipových lístků.
(3) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve vnitřním opise označení "100 Kčs", ve vnějším opise zleva v neuzavřeném kruhu je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(4) Na líci pětisetkoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním označení hodnoty "500 Kčs". Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opise zleva, uprostřed dole je znak Národního divadla.
(5) Na rubu stokoruny je historická budova Národního divadla. V opise nad ní je název "NÁRODNÍ DIVADLO", pod ní letopočty "1883-1983". Autorem stokoruny je akademický sochař Vladimír Oppl, jehož iniciály "OV" jsou při levém dolním kraji budovy.
(6) Na rubu pětisetkoruny je vlevo žena s lyrou podle sochy J. V. Myslbeka "Hudba", vpravo za ní historická budova Národního divadla. V opise při okraji mince vlevo a nahoře je název "NÁRODNÍ DIVADLO". Pod budovou jsou ve dvou řádcích nad sebou letopočty "1883" a "1983". Autorem návrhu pětisetkoruny je zasloužilý umělec Zdeněk Kolářský, jehož jméno "KOLÁŘSKÝ" je při okraji mince dole.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. října 1983.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince