Nařízení ze dne 10.2.1984, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu na rok 1983 některými zemědělskými organizacemi

14.2.1984 | Sbírka:  7/1984 Sb. | Částka:  2/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 161/1982 Sb.
Pasivní derogace: 156/1989 Sb.
7/1984 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 10. února 1984,
kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Dodatkový odvod za překročení závazného limitu odběru nafty motorové a topné v kalendářním roce 1983, který jsou povinny odvádět organizace podléhající dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani, 1) je splatný nejpozději do 15. března 1984.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Štrougal v. r.
1) § 8 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.