Nařízení ze dne 22.8.1985 o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami s hodnotou 1000 Kčs

30.8.1985 | Sbírka:  70/1985 Sb. | Částka:  20/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
70/1985 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 22. srpna 1985
o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje bankovkami po 1000 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Štrougal v. r.