Vládní nařízení ze dne 6.11.1924 o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919

12.11.1924 | Sbírka:  247/1924 Sb. | Částka:  119/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 248/1924 Sb.
Aktivní derogace: 578/1919 Sb., 577/1919 Sb., 507/1919 Sb.
247/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 6. listopadu 1924
o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1918.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.:
§ 1.
Státovky korunové československé s datem 15. dubna 1919, vydané vládním nařízením ze dne 24. září 1919, č. 507 Sb. z. a n., a státovky 50korunové československé s datem 15. dubna 1919, vydané vládním nařízením ze dne 5. listopadu 1919, č. 577 Sb. z. a n., přestávají býti dnem 31. prosince 1924 na území republiky Československé zákonným platidlem.
§ 2.
Od 1. ledna 1925 do 31. prosince 1926 lze tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměniti u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze, tak i u všech jeho odboček.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1924; provede je ministr financí.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.