Vyhláška ze dne 12.4.1988 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky

20.4.1988 | Sbírka:  59/1988 Sb. | Částka:  9/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
59/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. dubna 1988
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 100. výročí narození malíře Martina Benky se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a dole stylizovaná snítka s ptákem. Označení hodnoty "100 Kčs" je v řádku pod státním znakem.
(2) Na rubu stokoruny je před vrcholy horských štítů zobrazena žena ve slovenském kroji vypouštějící holubici míru a pošlapávající zbraně. Vlevo v opise je jméno "MARTIN BENKA", v opise vpravo jsou letopočty "1888 - 1988".
(3) Autorem návrhu stokoruny je národní umělec Ján Kulich. Iniciály jeho jména "J.K." jsou umístěny na rubu vpravo dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1988.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince