Vyhláška ze dne 22.3.1989 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno

3.4.1989 | Sbírka:  39/1989 Sb. | Částka:  10/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
39/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. března 1989
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav-Brno
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, v dohodě se Státní bankou československou vyhlašuje:
§ 1
(1) K 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav-Brno se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruny").
(2) Padesátikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci padesátikoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "50 Kčs".
(2) Na rubu padesátikoruny je zobrazena historická parní lokomotiva z třicátých let devatenáctého století a okolo ní v přerušovaném kruhu jsou železniční koleje. Nahoře je přerušený opis "ŽELEZNICE BŘECLAV-BRNO", dole v opise jsou letopočty "1839-1989".
(3) Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny na rubu při okraji mince uprostřed vlevo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1989.
Ministr financí ČSSR:
Ing. Stejskal v. r.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince