Vyhláška ze dne 24.10.1989 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého

30.11.1989 | Sbírka:  139/1989 Sb. | Částka:  31/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
139/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 24. října 1989
o vydaní pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 250. výročí úmrtí malíře Jana Kupeckého se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je v řádku označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je zobrazen malíř Jan Kupecký v baretu, s paletou v levé a štětcem v pravé ruce. Jeho jméno "JAN KUPECKÝ" je v opise vpravo, letopočty "1740-1990" v opise vlevo.
(3) Autorem návrhu stokoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny v horní části palety.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1989.
Ministr financí Československé socialistické republiky:
Ing. Stejskal v. r.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince