Nařízení ze dne 23.4.1990 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs

28.4.1990 | Sbírka:  142/1990 Sb. | Částka:  28/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
142/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 23. dubna 1990
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 10 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.
Předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky:
v z. Čarnogurský v. r.