Vyhláška ze dne 18.11.1990 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů

30.11.1990 | Sbírka:  482/1990 Sb. | Částka:  81/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
482/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 18. listopadu 1990
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů
Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č.130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí narození hudebního skladatele Bohuslava Martinů se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky, pod ním ve dvou řádcích je označení hodnoty "100 Kčs". Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okraji mince.
(2) Na rubu stokoruny je portrét Bohuslava Martinů. Jeho jméno "BOHUSLAV MARTINŮ" je v opise vlevo. Vpravo od portrétu je houslový klíč a pod ním ve dvou řádcích letopočty "1890-1990". Autorem návrhu stokoruny je akademický sochař Ladislav Kolář. Iniciály jeho jména "LK" jsou vpravo od portrétu pod letopočty.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.