Opatření ze dne 27.3.1991 o úpravě některých cestovních náhrad

30.4.1991 | Sbírka:  AS04/91 | Částka:  29/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/1991 Sb.
Aktivní derogace: 33/1984 Sb., 315-5796-3161
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.