Vyhláška ze dne 17.7.1925 o vydání pětikorun kovových

23.7.1925 | Sbírka:  169/1925 Sb. | Částka:  68/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 168/1925 Sb.
Pasivní derogace: 46/1931 Sb.
169/1925 Sb.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 17. července 1925
o vydání pětikorun kovových.
Podle vládního nařízení ze dne 17. července 1925, č. 168 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček pětikoruny kovové.
Ministr financí:
Bečka v. r.
Členové Bankovního výboru:
Dr. Vilém Pospíšil v. r.
Dr. Emil Roos v. r.
Popis a kresba pětikoruny kovové.
(1) Na líci pětikoruny jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce a letopočet ražby.
(2) Na rubu na vodorovně rýhované a jednou lomené pásce jest znázorněna vysoká pec s tovární budovou o dvou komínech v levo a s věží těžní v pravo. Toto vyobrazení obepíná označení hodnoty "5 Kč". Pod obrazem jest značka autorova "G".
(3) Na líci i rubu jest perlovec a plochá obruba, okraj jest rýhovaný. Průměr mince jest 30 mm.