Vyhláška ze dne 30.9.1992 o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu

15.10.1992 | Sbírka:  468/1992 Sb. | Částka:  94/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
468/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 30. září 1992
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti 100. výročí založení prvního tenisového klubu na území dnešní České a Slovenské Federativní Republiky se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruna").
(2) Pětisetkoruna se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g, její průměr je 40 mm. Na hraně pětisetkoruny je reliéfní nápis "TENIS TENIS TENIS". Při ražbě pětisetkoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000.
§ 2
(1) Na líci pětisetkoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je uveden ve dvou řádcích pod státním znakem. Pod názvem státu je označení hodnoty "500 Kčs".
(2) Na rubu pětisetkoruny je postava tenisty v pohybu s tenisovou raketou v obou rukou. Postava tenisty je v pozadí levé spodní části mince doplněna symbolickým vyobrazením architektury Centrálního tenisového dvorce Štvanice v Praze. Nápis "ČESKOSLOVENSKÝ TENIS 1893 - 1993" ve dvou řádcích je umístěn v horní části mince. Autorem návrhu pětisetkoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny při spodním okraji mince vpravo od paty levé nohy tenisty.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1992.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
Příloha
Zobrazení: rub a líc popisované mince