Opatření ze dne 9.11.1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách

10.12.1992 | Sbírka:  V/2-28 110/92 | Částka:  112/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/11 198/1994