Vyhláška ze dne 26.3.1993 o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně

1.4.1993 | Sbírka:  108/1993 Sb. | Částka:  30/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 62/1972 Sb., 61/1972 Sb.
Pasivní derogace: 79/2003 Sb., 290/1997 Sb.
108/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 26. března 1993
o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
Změna: 290/1997 Sb.
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 12. května 1993 se vydávají do oběhu mince po 20 haléřích vzoru 1993 (dále jen "dvacetihaléř").
§ 2
(1) Dvacetihaléř se razí ze slitiny obsahující 990 dílů hliníku a 10 dílů hořčíku. Hmotnost dvacetihaléře je 0,74 g, jeho průměr 17 mm a síla 1,7 mm. Plochý okraj dvacetihaléře vytváří při vnitřním obvodu mince pravidelný sedmiúhelník. Jeden z vrcholů sedmiúhelníku je na obou stranách dvacetihaléře umístěn uprostřed horního okraje mince. U dvacetihaléřů vydávaných od 1. ledna 1998 je na rubové straně umístěn jeden z vrcholů sedmiúhelníku uprostřed spodního okraje mince. Hrana dvacetihaléře je vroubkovaná.
(2) Při ražbě dvacetihaléře je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,1 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. Ve složení kovu je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 0,5 %.
§ 3
(1) Na líci dvacetihaléře je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při horním okraji mince letopočet ražby. Letopočet ražby je od názvu státu oddělen tečkami. Mezi zadníma nohama lva je umístěna značka mincovny, která dvacetihaléř razila.
(2) Na rubu dvacetihaléře je výrazné označení hodnoty mince číslem "20". Číslo je vytvořeno stylizovanou trikolórou, svinutou do tvaru spojených číslic "2" a "0". U dvacetihaléřů vydávaných od 1. ledna 1998 je horní část číslice "2" zkrácena a přechod ke spodní části číslice je zkosen. Uvnitř číslice "0" je lipový lístek. Pod hodnotovým číslem je při spodním okraji mince umístěna zkratka "h" označující dílčí peněžní jednotku. Autorem návrhu dvacetihaléře je výtvarník Jaroslav Bejvl, iniciály jeho jména "JB" jsou umístěny mezi spodní částí číslice "0" a pravým okrajem mince.

§ 4
(1) Platnost mincí po 20 haléřích československé měny 1) se ukončuje dnem 31. července 1993.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. srpna do 30. listopadu 1993 Česká národní banka a banky.2)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 62/1972 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs. Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní republiky.
2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.