Pokyn ze dne 14.3.1994 Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání

14.3.1994 | Sbírka:  D-77 | Částka:  5/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-77
POKYN
Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání
Referent:
L. Capoušek,
tel. 2454 2233
Č.j. 181/15444/94
ze dne 14. března 1994
Ministerstvo financí sděluje, že podle § 40 odst. 1 zákona č. 588/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví finanční orgán zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání (dále jen "DDAP") z rozdílu mezi skutečným odpočtem daně a odpočtem daně uvedeným v daňovém přiznání ve prospěch plátce a z rozdílu mezi skutečnou daní na výstupu a daní na výstupu uvedenou v daňovém přiznání ve prospěch plátce následujícím způsobem:
1. Zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání stanoví finanční orgán z celkové opravy odpočtu daně na vstupu uvedené v ř. 51, je-li tato částka záporná a z celkové opravy daně na výstupu uvedené v ř. 52, je-li tato částka kladná.
2. U plátců, kteří podají DDAP za období od 1. 1. 1993 do 31. 7. 1993 na tiskopisu platném pro toto období, stanoví finanční orgán zvýšení daně z celkové hodnoty opravy odpočtu daně na vstupu uvedené v ř. 39, je-li tato částka záporná a z celkové hodnoty opravy daně na výstupu uvedené v ř. 40, je-li tato částka kladná. Řádky č. 41 a 42 plátce nevyplňuje. Do řádku č. 43 původně nazvaného celkem k úhradě se uvede změna daňové povinnosti (bez zvýšení daně) zjištěná odečtením ř. 39 od ř. 40. V případě kladné částky je plátce povinen uhradit tuto částku do 15 dnů od podání DDAP. V případě záporné částky může plátce podat žádost o vrácení případného přeplatku.
3. Plátci je umožněno uvádět v jednom DDAP kladné i záporné opravy odpočtu daně na vstupu a kladné i záporné opravy daně na výstupu.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.