Sdělení ze dne 30.8.1994 k aplikaci zákona o daních z příjmů, týkající se příspěvků za převzetí úkolů při poskytování sociálních služeb organizacemi a občany

30.8.1994 | Sbírka:  153/20 983/94 | Částka:  7/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 182/1991 Sb.
153/20 983/94
Sdělení
k aplikaci zákona o daních z příjmů, týkající se příspěvků za převzetí úkolů při poskytování sociálních služeb organizacemi a občany
Referent:
Mgr. J.Tvareková,
tel.: 2454 2499
Ministerstvo financí sděluje, že příspěvek za převzetí úkolů při poskytování sociálních služeb organizacemi a občany, které je na základě obecně závazných právních předpisů - zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a § 9, 10, 89, 90 a 91 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - povinen zabezpečovat Okresní úřad při poradenské a výchovné práci a který za tuto činnost vyplácí příspěvek z veřejných prostředků, je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od daně z příjmů fyzických osob, osvobozen.
Okresní úřad vykazuje tento příspěvek jako výdaj kapitoly 728-PSV, § 4424-Péče o rodinu a populaci, výdajová položka 5909-Ostatní příspěvky a dary. Stejně se postupuje i u dalších příspěvků poskytovaných podle § 108 a 109 vyhlášky č. 182/1991 Sb. z rozpočtů územních orgánů na základě uzavřené dohody s Okresním úřadem, který je povinen tyto úkoly plnit.
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v.r.