Redakční sdělení ze dne 17.5.1994 o opravě chyb

17.5.1994 | Sbírka:  RS04/94 | Částka:  29/1994ASPI
RS04/94
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
1. v zákonu č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. a zákon č. 212/1992 Sb. o soustavě daní V čl. I bodu 12 v § 10 odst. 4 v druhé větě má místo "ve výši podle § 6 odst. 3" správně být "ve výši podle § 6 odst. 4".
V čl. I bodu 25 má být správně uvedena též poznámka č. 4), která zní:
"4) EHK OSN 83-01 (direktiva ES 89/458 nebo 91/441, US Federal 83) a EHK OSN 83 B, C (direktiva ES 88/76 nebo 88/436) nebo předpis EHK OSN 24-03 a 49-02 (direktiva ES 72/306 a 88/77 až 91/542), platí limity pro kontrolu série,";
2. v zákonu č. 315/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
V čl. I bodu 15 v § 5 odst. 1 má místo "na základě zmocnění v § 17 odst. 1 tohoto zákona" správně být "na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona".
V čl. I bodu 60 v § 19a odst. 1 v první větě má místo "k termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2" správně být "k termínům uvedeným v § 15 odst. 1 a 2";
3. v zákonu č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
V čl. I bodu 66, jímž se mění a doplňuje příloha č. 1, v písmenu d) má místo "8533939 výbojky" správně být "853939 výbojky". V čl. II bodu 1 v druhé větě má místo "Pro zrušení registrace plátce k 1. lednu 1993" správně být "Pro zrušení registrace plátce k 1. lednu 1994";
4. v zákonu č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb. o územních finančích orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
V čl. I bodu 5 má poznámka č. 10) správně znít:
"10) § 191 a 237 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.";
5. v zákonu České národní rady č. 75/1994 Sb., o daních z příjmů (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) V § 16 v prvním řádku tabulky sazby daně má daň ze základu daně od 0 Kč do 60 000 Kč místo "5 %" správně být "15%".
Redakce