Opatření ze dne 21.6.1994 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

15.7.1994 | Sbírka:  OP16/94 | Částka:  45/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.