Vyhláška ze dne 10.10.1994 o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994

10.11.1994 | Sbírka:  205/1994 Sb. | Částka:  63/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
205/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 10. října 1994
o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 21. prosince 1994 se vydávají do oběhu bankovky po 50 Kč vzoru 1994 (dále jen "bankovka vzoru 1994").
§ 2
(1) Bankovka vzoru 1994 má stejné rozměry včetně přípustné tolerance jako bankovka 50 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka vzoru 1993"). Pro bankovku vzoru 1994 je použit papír stejné kvality a zabarvení, s ochranným okénkovým proužkem jako u bankovky vzoru 1993.
(2) Stupňovitý vodoznak má stejnou podobu a umístění jako u bankovky vzoru 1993, je však menší a má jiné řešení pozitivních a negativních částí.
(3) Ochranná soutisková značka má stejnou podobu a umístění jako u bankovky vzoru 1993. Soutisková značka je však menší a na lícní straně chybí v prostoru uvnitř písmen "C" a "S" červené šrafování, které bylo u bankovky vzoru 1993.
§ 3
(1) Na líci bankovky vzoru 1994 jsou vyobrazení a texty stejné jako u bankovky vzoru 1993. Pro jejich vytištění se používají stejné tiskové techniky jako u vzoru 1993.
(2) Lícní strana bankovky vzoru 1994 se liší od lícní strany bankovky vzoru 1993 takto:
a) portrét, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké a všechny texty jsou vytištěny v barvě karmínové;
b) červená a šedá barva pro tisk s plochy jsou sytější a mají nepatrně tmavší odstín;
c) ornamentální plocha pro skrytý obrazec umístěná v rameni portrétu je vytištěna v kombinaci barvy karmínové a hnědofialové, vzor ornamentu je výraznější, okraj ramene portrétu se kryje s pravým okrajem tiskového obrazce;
d) na sytějším pásu červené barvy přesahujícím do pravého nepotištěného okraje je zvýrazněn rostlinný motiv, drobný rastr na pásu vytváří mikrotext v podobě číslice "50";
e) letopočet vydání bankovky je vyznačen číslem "1994";
f) výplně gotické kružby na pozadí planoucího srdce jsou v horní části vytištěny v barvě červené;
g) slza v planoucím srdci má oválný tvar;
h) drobné ornamentální motivy pozadí jsou jemnější a s výjimkou plochy pod pásem červené barvy přesahujícím do pravého nepotištěného okraje jsou vytištěny pouze v barvě červené;
i) podtisk při horním a spodním okraji bankovky je výrazně světlejší než hlavní tiskový obrazec;
j) velké číslo "50" na širokém nepotištěném okraji (dále jen "kupon") je vytištěno v horní části v barvě hnědofialové, ve spodní části v barvě karmínové; drobný rastr v ploše jeho číslic vytváří odlišný ornamentální dekor.
§ 4
(1) Na rubu bankovky vzoru 1994 jsou vyobrazení a texty s výjimkou označení výrobce bankovek a autora ryteckého přepisu rubové strany bankovky stejné jako u vzoru 1993. Pro jejich vytištění jsou používány stejné tiskové techniky jako u bankovky vzoru 1993.
(2) Rubová strana bankovky vzoru 1994 se liší od lícní strany bankovky vzoru 1993 takto:
a) velké ozdobné gotické písmeno "A", klenba kostela sv. Salvátora, velký státní znak České republiky, číslo "50" umístěné v levém spodním rohu tiskového obrazce a všechny texty jsou vytištěny v barvě karmínové;
b) šedomodrá barva je sytější a má nepatrně tmavší odstín;
c) plošky perel v dekoru lemujícím obrys velkého ozdobného gotického písmene "A" a plochy oken kostela sv. Salvátora jsou vyplněny podtiskem v barvě cihlově červené;
d) ornamentální motiv ohraničující shora a zdola velký státní znak České republiky je vytištěn v kombinaci modrošedé a červené barvy;
e) drobný rastr v podtisku je jemnější a s výjimkou pravého horního rohu tiskového obrazce a spodní části tiskového obrazce ve střední části bankovky je vytištěn pouze v barvě červené v kombinaci s barvou karmínovou;
f) podtisk při horním a spodním okraji bankovky je výrazně světlejší než hlavní tiskový obraze
c;
g) název tiskárny, která bankovku vyrobila, zní "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" a je umístěn při spodním okraji bankovky uprostřed; při spodním okraji bankovky vpravo je vytištěno jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC.";
h) plocha číslic čísla "50" umístěného v levém spodním rohu tiskového obrazce je světlá, bez drobného rastru;
i) číslice velkého čísla "50" na kuponu jsou vytištěny v horní části v barvě šedé, ve spodní části v barvě karmínové, drobný rastr v jejich ploše vytváří odlišný ornamentální dekor;
j) v dolní části kuponu je v barvě modročerné vytištěn grafický symbol v podobě stylizovaného srdce.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1994.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.