Opatření ze dne 27.3.1995 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

27.3.1995 | Sbírka:  OP08/95 | Částka:  10/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP08/95
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, byly u něj uloženy od 1. února 1995 do 28. února 1995 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Vyšší kolektivní smlouva odvětví dřevařského, nábytkářského a spotřebního průmyslu na rok 1995 uzavřená dne 27. 1. 1995 mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství - (sekce DP OS, sekce NP OS, sekce SP OS) a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.
2. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně (na rok 1995) uzavřená dne 3. 1. 1995 mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR - sekcí VH a ŽP a
Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.
3. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1995 uzavřená dne 5. 1. 1995 mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR - (sekce VaK) a
Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně (na rok 1995) uzavřená dne 10. 2. 1995 mezi
Odborovým svazem UNIOS a
Svazem průmyslu druhotných surovin.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 1995 uzavřená dne 4. 1. 1995 mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR - sekcí LH a
Svazem podnikatelů v lesnictví ČR.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně (na rok 1995) uzavřená dne 22. 2. 1995 mezi
Odborovým svazem UNIOS a
Českomoravským společenstvem místních veřejně prospěšných služeb.