Vyhláška ze dne 21.3.1995 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka

24.4.1995 | Sbírka:  64/1995 Sb. | Částka:  13/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
64/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 21. března 1995
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) K 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 0,13 g, v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm a v obsahu stříbra 0,5 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je stylizovaný velký státní znak České republiky. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu nad státním znakem. Pod státním znakem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a uprostřed pod ním letopočet ražby dvousetkoruny "1995". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna při spodním okraji mince vlevo od drápů slezské orlice ve státním znaku České republiky.
(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizovaný portrét Pavla Josefa Šafaříka. Nad portrétem je v neuzavřeném opisu jméno "PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK" a pod portrétem rovněž v neuzavřeném opisu letopočty "1795-1995". Autorem návrhu dvousetkoruny je magistr umění Petr Horák. Iniciály jeho jména "HP" jsou umístěny v dolní části mince při pravé straně portrétu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.