Opatření ze dne 4.4.1995, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu

28.4.1995 | Sbírka:  68/1995 Sb. | Částka:  14/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 528/1990 Sb.
Aktivní derogace: 184/1993 Sb.
Pasivní derogace: 233/1995 Sb.
68/1995 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 4. dubna 1995,
kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a § 13 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu, se mění takto:
V § 3 odst. 2 končí poslední věta slovem "závazné" a zbytek věty se vypouští.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.
viceguvernér