Opatření ze dne 15.5.1995 o úpravě výše sazeb zákadních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

31.5.1995 | Sbírka:  OP13/95 | Částka:  19/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.