Vládní nařízení ze dne 2.12.1926, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

18.12.1926 | Sbírka:  219/1926 Sb. | Částka:  105/1926ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 219/1926 Sb., 305/1922 Sb.
Pasivní derogace: 219/1926 Sb.
219/1926 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 2. prosince 1926,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §u 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového) ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.:
Čl. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 1928.
Čl. II.
Nařízení toto působí ode dne 1. ledna 1927. Provedou je všichni členové vlády.
Švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.
Černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
Najman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r.,
též za ministra Šrámka.