Opatření ze dne 21.5.1995 o aktualizaci klasifikace zaměstnání

8.6.1995 | Sbírka:  OP14/95 | Částka:  21/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Aktivní derogace: 1619/92
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP14/95
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 21. května 1995
o aktualizaci klasifikace zaměstnání
Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, vyhlašuje změny a doplňky klasifikace zaměstnání1) zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 28. února 1994, které bylo vyhlášeno v částce 20/1994 Sb.
Přehled změn a doplňků je uveden v příloze tohoto opatření. Změny a doplňky byly vypracovány pro odstranění rozdílů mezi klasifikací zaměstnání a mezinárodním standardem ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations).
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.
Příl.
Změny a doplňky klasifikace zaměstnání
Hlavní třída 1:

112 7   vedoucí pracovníci ústředních  a oblastních orgánů
      státní správy (místopředsedové, náměstci, ředitelé,
      vedoucí útvarů)
116
      tyto položky se ruší, převádějí se do hlavní třídy 0
116 0

Hlavní třída 2:

skupina 241 (nové uspořádání u podskupin 241 2 a 241 3 - přehození
pořadí):
241 2   odborní  pracovníci  na  úseku  zaměstnaneckých,
      personálních věcí
241 3   odborní pracovníci v bankovnictví a pojišťovnictví

skupina 244 (nové uspořádání u podskupin 244 5, 244 6 a 244 7):
244 5   psychologové
244 6   odborní pracovníci v oblasti sociální péče (kromě
      řadových - hlavní třída 3)
244 7   tlumočníci a překladatelé

skupina 245 (nové uspořádání):
245 1   spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři
245 2   sochaři,  malíři,  umělečtí  restaurátoři,  grafici
      a výtvarníci
245 3   hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci
245 4   choreografové, baletní mistři a tanečníci
245 5   režiséři, scénáristé,  dramaturgové divadel, filmu,
      rozhlasu a televize, vypravěči
245 6   komentátoři,  reportéři  a  žurnalisté  v televizi
      a rozhlase
245 7   herci (vč. loutkoherců), animátoři
245 8   umělečtí designéři a návrháři
245 9   ostatní umělečtí pracovníci jinde neuvedení

Hlavní třída 3:

skupina 322 (nové uspořádání):
322 1   asistenti zdravotničtí
322 2   asistenti hygienické služby
322 3   dietetici a odborníci na výživu
322 4   optici a optometrici
322 5   zubní asistenti
322 6   rehabilitační  a fyzioterapeutičtí  pracovníci (vč.
      odborných masérů)
322 7   veterinární asistenti
322 8   farmaceutičtí pracovníci
322 9   ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení

Hlavní třída 4:

skupina 411 (nové uspořádání):
411 1   písařky - opisovačky, stenotypistky
411 2   kancelářští a manipulační pracovníci a obsluha zařízení
      na zpracování textu (telex, telefax, dálnopis...)
411 3   pracovníci přípravy dat VT
411 4   obsluha kalkulačních strojů
411 5   sekretářky, sekretáři

Hlavní třída 5:

podskupina 514 6 balzamovači se ruší a převádí do podskupiny 321 1
podskupina 516 4 se ruší a převádí do hlavní třídy 0

Hlavní třída 7:

skupina 712 (nové uspořádání):
712 1   zedníci z tradičních materiálů (bambus, hlína atd.)
712 2   zedníci, kameníci, omítkáři
712 3   betonáři,  dělníci  specializovaní  na  pokládání
      betonových povrchů a teraca
712 4   tesaři a truhláři
712 5   stavební montážníci
712 6   asfaltéři, dlaždiči
712 7   lešenáři
712 9   ostatní  stavební dělníci  hlavní stavební  výroby
      a pracovníci v ostatních oborech jinde neuvedení

skupina 721 (přehození pořadí):
721 6   členové  potápěčských  čet  (opraváři,  montéři...
      provádějící různé práce pod vodou, vč. záchranářů)
721 7   montéři - kotláři

skupina 722 (nové uspořádání):
722 1   kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů
722 2   nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci
722 3   seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě obsluhy
      automatických a poloautomatických strojů)
722 4   brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů
722 5   puškaři
722 6   umělečtí pozlacovači, zlatotepci, cínaři apod.
722 7   umělečtí zámečníci a umělečtí kováři
722 8   kovolijci, cizeléři

skupina 731 (nové uspořádání):
731 1   výrobci,  mechanici a  opraváři přesných přístrojů
      a zařízení  (optických,  měřicích,  chirurgických,
      vakuářských zařízení, hodin a hodinek a podobných
      přesných přístrojů a zařízení)
731 2   výrobci a ladiči hudebních nástrojů
731 3   klenotníci a zlatníci  (výrobci a opraváři šperků
      a předmětů z drahých kovů)
731 4   ortopedičtí mechanici a  protetici, bandažisté vč.
      výrobců a opravářů zubních pomůcek a protéz

Hlavní třída 8:

skupina 812 (nové uspořádání u podskupin 812 3, 812 4 a 812 5):
812 3   obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů
812 4   obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů
812 5   obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách

skupina 822 (nové uspořádání u podskupin 822 3, 822 4, 822 5):
822 3   obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných
      povlaků  na  kovové  předměty  (vč.  galvanizování
      a elektrolytického pokovování)
822 4   obsluha strojů na výrobu fotografických materiálů (vč.
      tisku fotografií)
822 5   obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických
      výrobků

skupina 825 (nové uspořádání):
825 1   obsluha tiskárenských strojů
825 2   obsluha   automatických   a   poloautomatických
      knihvazačských strojů
825 3   obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky (vč.
      kartonáže)
825 4   obsluha kopírovacích strojů
825 5   obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru (sáčky,
      obálky, kelímky vč. celofánových předmětů)
832 5   řidiči pásových vozidel se ruší, převádí se do hlavní
      třídy 0 (v civilu jsou tito řidiči ve skupině 833)

Hlavní třída 9:

skupina 911 (nové uspořádání u podskupin 911 3 a 911 4 - přehození
pořadí)
911 3   podomní prodavači a obchodní poslíčci
911 4   pouliční prodavači tisku,  kameloti (vč. rozvážečů
      tisku)

skupina 913:
913 4   sanitáři se ruší a převádí do podskupiny 513 2

skupina 914 (nové uspořádání u podskupin 914 2 a 914 3 - přehození
pořadí):
914 2   čističi oken
914 3   školníci vč. školníků-údržbářů

podskupina 933 4 se ruší a převádí do podskupiny 413 1

Hlavní třída 0:

Ruší se třídění osob bez pracovního zařazení, které předmětně do
klasifikace zaměstnání nepatří. V souladu s ISCO-88 se v hlavní
třídě 0 budou klasifikovat Příslušníci armády.

01 PŘÍSLUŠNÍCI ARMÁDY

001 Příslušníci armády
001 1 Příslušníci armády