Opatření ze dne 27.6.1995, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.

25.7.1995 | Sbírka:  OP22/95 | Částka:  34/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 530/1990 Sb.
Aktivní derogace: OP27/94
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.