Vyhláška ze dne 7.7.1995 o vydání zlatých mincí po 1000 Kč

4.8.1995 | Sbírka:  156/1995 Sb. | Částka:  41/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
156/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 7. července 1995
o vydání zlatých mincí po 1000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Dnem 4. října 1995 se vydávají do oběhu zlaté mince s námětem "Koruna česká" po 1000 Kč (dále jen "mince 1000 Kč").
(2) Mince 1000 Kč se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince 1000 Kč je 3,111 g, její průměr 16 mm a síla 1,1 mm. Hrana mince 1000 Kč je vroubkovaná. Při ražbě mince 1000 Kč je povolená odchylka v průměru nahoru i dolů 0,2 mm, v síle nahoru i dolů 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,031 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01 %.
(3) Mince 1000 Kč může být ražena též ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem a s hladkou hranou. Pro ražbu mince 1000 Kč ve zvláštním provedení jsou stanoveny stejná ryzost, průměr, hmotnost a síla mince a stejné povolené odchylky jako u mince 1000 Kč v běžném provedení.
§ 2
(1) Na líci mince 1000 Kč je ve střední části slezská orlice. Na mezikruží, zevnitř ohraničeném linkou a perlovcem, je v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Pod slezskou orlicí je ohraničení mezikruží přerušeno označením nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ve dvou řádcích "1000 Kč". Letopočet ražby mince je umístěn rozděleně pod křídly slezské orlice tak, že první dvoučíslí letopočtu je vlevo a druhé dvoučíslí vpravo. Značka mincovny, která minci 1000 Kč razila, je umístěna vpravo dole mezi drápy orlice a ohraničením mezikruží.
(2) Na rubu mince 1000 Kč je ve střední části motiv rubové strany třídukátu slezských stavů z roku 1621 s čtyřřádkovým nápisem "MONETA AVREA SILESIAE 12 1/2 TALE". Pod ním je v jednom řádku označení ryzí hmotnosti mince v troyských uncích s označením hmotnostní jednotky "1/10 OZ" a označení kovu mince a jeho ryzosti "Au 999.9". Na mezikruží, zevnitř ohraničeném linkou a perlovcem, je v horní části v neuzavřeném opisu text "KORUNA ČESKÁ", vyjadřující námět mince. Ve spodní části mezikruží je drobný rostlinný dekor se čtverečky na obou krajích. Autorem návrhu mince 1000 Kč je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny při spodním okraji mince uprostřed rostlinného motivu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.